Selecteer een pagina

Als we spreken van legalisatie dan doelen we in de meeste gevallen op het legaliseren van een handtekening of documenten. Voor deze legalisatie kun jij bij elke notaris in ons land terecht, zoals dit ook geldt voor elke gemeente. Je hoeft dit dus niet per se in de gemeente te doen waarin je ook woonachtig bent. Het legaliseren van een handtekening is niets meer of minder dan het aantonen dat de gezette handtekening onder een document of een formulier ook daadwerkelijk van jou is.

Legalisatie? Bewijs dat de handtekening echt van jou is

Legalisatie bewijst dat de handtekening onder documenten en formulieren daadwerkelijk van jou is. Let wel, over de inhoud van een document of een formulier zegt het dus in het geheel niets. Je toont alleen aan dat de handtekening overeenkomt met die van jou, helemaal niets meer en niets minder. Hoe legalisatie in zijn werk gaat? Heel simpel. In alle gevallen – of je nou een notaris bezoekt of naar het gemeentehuis gaat- maak je eerst een afspraak. Je neemt een geldig legitimatiebewijs mee. Vervolgens onderteken je in het bijzijn van de notaris of een gemeenteambtenaar een document. Daarna controleert de ambtenaar of je notaris de handtekening met die op je legitimatiebewijs en maakt hij verslag op dat het inderdaad jouw handtekening is.

Zeker urgent wanneer je zaken doet met het buitenland

Dit wordt ook wel eens een garantverklaring genoemd. Je kunt dit nodig hebben wanneer je bijvoorbeeld garant wilt staan voor iemand die vanuit een visumplichtig land ons land wil bezoeken. Ook kan het noodzakelijk zijn wanneer je van plan bent om een belangrijk document naar het buitenland wilt sturen of wanneer je een erfenis wilt regelen in het buitenland. Zeker wanneer je zaken doet met het buitenland zal je vaak gevraagd worden om een legalisatie. Heb je die niet, dan is het in de meeste gevallen niet mogelijk om tot zaken te komen.

Zorg wel dat je altijd een geldig legitimatiebewijs bij je hebt

Urgent bij een legalisatie is dat je altijd de beschikking hebt over een geldig legitimatiebewijs. Ook zonder dit geldige document is legalisatie niet mogelijk. Kies je voor de gemeente om legaliseren van de handtekening uit te laten voeren, dan betaal je een standaardprijs van iets boven de vijftien euro. Ket we, dit is de prijs die per handtekening gerekend wordt.