Selecteer een pagina

Het pandemie dat corona heet heeft ook nadrukkelijk invloed op de prestaties van leerlingen en studenten van het basis- en het voortgezet onderwijs, Vanwege corona lopen teveel leerlingen en studenten een behoorlijke leerachterstand op. Middels de subsidie van het Nationaal Onderwijs Programma Onderwijs kunnen de leerlingen namelijk ondersteund worden en kunnen ze een bijspijker traject volgen om de achterstanden weg te werken.

Betere schoolresultaten en efficiënter leren

Dat traject kan als zeer krachtig bestempeld worden en kan individueel als in groepsverband doorlopen worden. In eerste instantie wordt gekeken naar wat wel goed gaat, wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden en worden leerlingen en studenten bepaalde studievaardigheden aangeboden, iets waarvan ze de rest van hun periode in het onderwijs baat hebben. Doel van het gebruiken van een leerachterstand subsidie is om leerlingen en studenten betere schoolresultaten te behalen en om de leerlingen een veel efficiëntere wijze van leren aan te leren.

Wat gaat wel goed en wat is nodig?

De subsidie leerachterstand kan gebruikt worden door zowel leerlingen en studenten uit het basis- en voortgezet onderwijs als ook Mbo’ers, mits de achterstand nadrukkelijk veroorzaakt is door het coronavirus. Uiteraard is sprake van een persoonlijk traject in drie vormen: een traject van twaalf, veertien of zestien weken. De begeleiding die noodzakelijk is wordt bij aanvang van het traject bepaald. Dit gebeurt aan de hand van zaken als wat gaat wel goed, wat kan iemand leren en wat is nodig. Aan de hand van een plan van aanpak worden leerdoelen gesteld. De in het plan opgenomen doelen worden er aan het eind van het traject weer bijgepakt. Zo kan bepaald worden of de doelen ook daadwerkelijk behaald zijn.

Leerlingen zijn vol lof

De leerlingen die een traject doorlopen hebben, zijn vol lof. Ze zeggen nu betere zelfstandiger te kunnen werken en ook de motivatie is gegroeid. Ook wordt ze geleerd dat verbetering doorgaans in kleine stapjes gaat en leerlingen zeggen nu een beter beeld te hebben van een mogelijk vervolg studie. Ook de aangeleerde strategieën maken dat leerlingen veel efficiënter werken. Daardoor is het benutten van de subsidie leerachterstand dé uitgelezen kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Uiteraard worden leerlingen en studenten gedurende de trajecten vakkundig bijgestaan door professionals.