Selecteer een pagina

 

HBO Toegepaste Psychologie is een studie die de psychologie combineert met praktische toepassingen in beroepspraktijken. Deze studie richt zich op de psychologische aspecten van het menselijk gedrag en hoe deze toegepast kunnen worden in verschillende beroepen. De studie bestaat uit een combinatie van psychologische theorie en praktische toepassing. Studenten leren hoe ze psychologische theorieën kunnen toepassen op verschillende beroepspraktijken. Daarnaast leren studenten psychologische technieken en methoden die ze kunnen gebruiken om hun cliënten te helpen.De opleiding bestaat uit verschillende specialisaties. Studenten kunnen kiezen uit verschillende specialisaties zoals: counseling, psychometrie, psychotherapie, gerontologie, organisatiepsychologie, klinische psychologie en psychodiagnostiek.

Welke vakken krijg ik?

De thuisstudie HBO Toegepaste Psychologie omvat een breed scala aan verschillende vakken. Studenten leren hoe ze psychologische theorieën en technieken toe kunnen passen op verschillende praktijksituaties. Een aantal vakken die studenten leren zijn:

 • Psychologische theorieën en onderzoek: studenten leren over de verschillende psychologische theorieën en hoe ze toegepast kunnen worden in verschillende beroepspraktijken.
 • Psychometrie: studenten leren hoe psychologische testen gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over cliënten.
 • Psychotherapie: studenten leren hoe ze psychologische technieken en methoden kunnen gebruiken om cliënten te helpen.
 • Klinische psychologie: studenten leren hoe ze psychologische problemen kunnen diagnosticeren en behandelen.
 • Gerontologie: studenten leren hoe ze ouderen kunnen helpen met hun psychologische problemen.
 • Organisatiepsychologie: studenten leren hoe ze psychologische theorieën kunnen gebruiken om organisaties te helpen met hun problemen.
 • Psychodiagnostiek: studenten leren hoe ze psychologische testen kunnen gebruiken om problemen te diagnosticeren.

Welke competenties leer ik?

HBO Toegepaste Psychologie leert studenten verschillende competenties die ze kunnen gebruiken in hun beroepspraktijk. Deze competenties zijn onder andere:

 • Analytisch denken: studenten leren hoe ze psychologische theorieën en technieken kunnen gebruiken om problemen te analyseren en te begrijpen.
 • Communicatieve vaardigheden: studenten leren hoe ze informatie effectief kunnen communiceren met hun cliënten.
 • Empathisch vermogen: studenten leren hoe ze hun cliënten kunnen begrijpen en empathisch kunnen benaderen.
 • Probleemoplossend vermogen: studenten leren hoe ze problemen kunnen analyseren en effectieve oplossingen kunnen bedenken.
 • Wetenschappelijke vaardigheden: studenten leren hoe ze wetenschappelijk onderbouwde psychologische technieken kunnen gebruiken in hun beroepspraktijk.

Kan ik deze studie ook vanuit huis volgen?

Ja, het is mogelijk om HBO Toegepaste Psychologie vanuit huis te volgen. Er zijn verschillende opleidingsinstituten zoals NTI en LOI die online opleidingen aanbieden in Toegepaste Psychologie. Deze opleidingen zijn ontworpen om studenten te helpen de theorieën en technieken van de psychologie te leren en te begrijpen.

 1. Online opleidingen omvatten een combinatie van online lezingen, video’s, interactieve discussies en opdrachten. Deze opleidingen zijn bedoeld om studenten te helpen met het verwerven van kennis en vaardigheden in de psychologie.
 2. De lessen worden gegeven door ervaren docenten die de studenten helpen bij het begrijpen van de psychologische theorieën en technieken. Studenten kunnen ook advies krijgen over hun opleiding en kunnen vragen stellen aan hun docenten.
 3. De online opleidingen worden gegeven in verschillende formaten, waaronder klassikale lessen, webinars, online discussies en video’s. Studenten kunnen de opleidingen volgen op hun eigen tempo en hun eigen tijd.
 4. Sommige opleidingsinstituten bieden ook een praktijkgerichte opleiding aan. Dit betekent dat studenten naast hun online opleiding ook stage lopen bij een professioneel bedrijf. Hierdoor kunnen studenten hun kennis en vaardigheden toepassen in een echte beroepspraktijk.

Conclusie: Toegepaste psychologie vanuit huis studeren, iets voor mij?

HBO Toegepaste Psychologie is een breed veld dat studenten in staat stelt om psychologische theorieën en technieken toe te passen in verschillende beroepspraktijken. Studenten leren verschillende psychologische theorieën en technieken, evenals hoe ze deze kunnen gebruiken om hun cliënten te helpen. HBO Toegepaste Psychologie kan ook online worden gevolgd. Er zijn verschillende opleidingsinstituten die online opleidingen aanbieden. Deze opleidingen zijn ontworpen om studenten te helpen met het verwerven van kennis en vaardigheden in de psychologie. Studenten kunnen ook stage lopen bij een professioneel bedrijf om hun kennis en vaardigheden toe te passen in een echte beroepspraktijk.