Selecteer een pagina

Als je kijkt naar de afgelopen jaren, zijn er flink wat ontwikkelingen geweest op de financiële markt. Met name de kredieten zijn erg populair geworden, en er zijn dan ook heel wat nieuwe kredieten geïntroduceerd. Een daarvan is een minikrediet.

Een minikrediet is geen traditioneel krediet, maar is een beperkt krediet dat doorgaans niet wordt aangeboden door een gewone bank. Het is een krediet voor kleine bedragen, dat meestal wordt afgesloten door mensen met een lager inkomen. Mensen met een lager inkomen kunnen namelijk bijna nooit een lening van een gewone bank krijgen, omdat zij geen onderpand kunnen bieden. Door middel van een micro krediet kunnen zij wel geld lenen.

Een minikrediet heeft nogal wat verschillen en beperkingen.

En dit ten opzichte van een traditioneel krediet. Wettelijk gezien mag een minikrediet niet verstrekt worden voor bedragen hoger dan duizend euro. Dit is zo vastgelegd omdat de angst bestaat dat mensen met een laag inkomen die het minikrediet aanvragen, de lening uiteindelijk niet terug kunnen betalen. Ook is het niet mogelijk om maandelijkse interest in rekening te brengen bij een minikrediet. In plaats daarvan wordt er gewerkt met een eenmalige kostprijs die ofwel bij het afsluiten van de lening moet worden betaald, ofwel aan het einde van de looptijd. Aan het einde van de looptijd moet niet alleen het geleende bedrag worden terugbetaald, maar ook de kosten voor de verstrekking van het krediet. Doorgaans moet een minikrediet terug betaald worden binnen een termijn van 30 dagen. Bovendien wordt het micro krediet dus niet aangeboden door een gewone bank, waardoor u voor een dergelijke lening een beroep zult moeten doen op een alternatieve kredietverstrekker. Er zijn kredietverstrekkers die zich gespecialiseerd hebben in het toekennen van dergelijke leningen.

Hoewel bovenstaande nadelen aanzienlijk zijn, sluiten veel mensen tegenwoordig toch een minikrediet af. Veel mensen komen tegenwoordig tegen het einde van de maand nauwelijks rond, waardoor het idee om een minilening af te sluiten erg aantrekkelijk is. Op die manier kunnen zij – zonder gedoe van de gebruikelijke bank – wat extra geld lenen. Veel mensen denken er echter niet bij na dat bovenop de geleende kosten ook nog extra kosten in rekening worden gebracht voor het afsluiten van het minikrediet. Deze extra kosten zijn doorgaans ongeveer 20 procent. Voor veel kredietnemers is het niet haalbaar om dit aan het eind van de looptijd te betalen. Als een minikrediet niet op tijd wordt terugbetaald, wordt de kredietnemer geconfronteerd met boetes. Deze komen weer bovenop het bedrag dat al geleend is, waardoor de kredietnemer nog meer druk krijgt op zijn financiële situatie. Hierdoor kan de kredietnemer uiteindelijk in een vicieuze cirkel belanden.

Kortom, een minikrediet aanvragen kan in bepaalde situaties erg handig zijn, maar het biedt ook veel nadelen. Denk goed na voordat u ervoor kiest om een minikrediet af te sluiten, en kies er alleen voor wanneer u er zeker van bent dat u deze volgens de kredietvoorwaarden kunt terugbetalen.