Selecteer een pagina

Het is zeer verstandig je BHV certificaat (Bedrijfshulpverlening) te halen mochten zich onverwachts noodgevallen voordoen binnen de onderneming. Er kan een collega bijvoorbeeld een ongeluk krijgen, er kan brand uitbreken of iemand ziek worden. In dat geval is het noodzakelijk direct in te grijpen. Volgens de Arbowet moet iedere werkgever zich verplicht goed voorbereiden op bedrijfsongevallen en calamiteiten. Indien een werknemer een BHV cursus heeft gehaald is het zeer aan te raden een BHV herhalingscursus te volgen omdat het van belang is dat de kennis up to date blijft. Handelingen zijn namelijk van levensbelang.

Inhoud van de BHV Cursussen

Iedere kennis kan wat wegzakken en daarom is er de BHV herhalingscursus om jouw kennis op te frissen. De BHV leert onder andere hoe een ontruimingsplan kan worden opgesteld. De plichten hierin hebben betrekking op het bouwbesluit van het pand maar ook van het zorg besluit. Personeel dient een gebouw zo veilig mogelijk te kunnen verlaten via een veilige route als er brand uitbreekt volgens de Arbowet. Het ontruimingsplan zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De BHV leert onder andere ook om de risico’s in kaart te brengen door te kijken naar het ongevallen verleden in de onderneming en naar gevaarlijke objecten zoals explosie gevaar en gevaarlijke machines. De BHV herhalingscursus herhaalt alles wat in de basiscursus is geleerd, o.a. het blussen van een brand, brandslachtoffers redden, reanimeren en een AED te gebruiken.
Daarnaast zijn er ook Engelstalige BHV herhalingscursussen en een BHV hoofdcursus waarin wettelijke veiligheidseisen, verplichtingen en richtlijnen van een onderneming aan bod komen. Dit zijn onder andere brandveiligheidsmaatregelen, alarmsystemen, arbodiensten en inspecties. De BHV herhalingscursus basis duurt 1 dag en je dient daarvoor al in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat die maximaal 15 maanden oud is. De kosten bedragen 179 euro exclusief BTW. Het BHV certificaat is door KIWA erkend en is 1 jaar geldig. Daarna dient er na maximaal 15 maanden weer een BHV herhalingscursus te worden gevolgd. Het BHV boek dient altijd apart te worden besteld en is niet inbegrepen bij de cursus. Je kunt het boek van de eerder gevolgde basiscursus gebruiken of een nieuw boek aanschaffen.

BHV per bedrijfstak en aanvullende scholing

Ook zijn er aanvullende cursussen te volgen zoals een reanimatie en AED cursus en BHV voor speciale beroepsgroepen, o.a. BHV ploegen leider voor productiebedrijven, speciale golf BHV voor golfbanen en een code 95 BHV voor beroepen in de goederentransport.

Vrijstelling

Indien men een complete EHBO cursus heeft gedaan met EHBO-diploma kan er vrijstelling worden aangevraagd voor bepaalde onderdelen van de BHV herhalingscursus.

Bron: FAF-training