Uit de tweede ISO 9001:2015 controle audit komt naar voren dat Freemont volledig werkt conform het opgestelde kwaliteitssysteem. De auditor heeft zowel tijdens de interne als de externe audit (projectbezoek roetpenetratieonderzoek) geen afwijkingen of verbeterpunten geconstateerd. Wederom trots op ons team!